ایمنی و بهداشت محیط زیست
دانلود مقالات بهداشت محیط و آب و فاضلاب و زباله منابع ارشد بهداشت محیط

 
تاريخ : یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۹

سایت بهداشت محیط ایران

*مسابقه انتخاب بهترین کتاب بهداشت محیطی جاوا

 - هیدروکلریناتور

 - تصاویر متحرک تصفیه خانه فاضلاب

 نمونه اجرای انتقال توزیع فاضلاب(فایل اکسل)  

- مبانی علمی و تئوری انواع روشهای دبی سنجی در کانال باز(بهمراه نرم افزار)

پروژه طراحی أب و فاضلاب 

راهنمای بهره برداری از منابع آب 

اجرا سقف مخازن هاضم لجن 

سیستم جمع آوری فاضلاب

 مبانی طراحی شبکه جمع آوری ودفع فاضلاب

آموزش انتخاب پمپ برای ایستگاه های پمپاژ

  دانلود شبکه آبرسانی شهری 

دانلود اجرای شبکه آبرسانی شهری  

دانلود طراحی جمع آوری فاضلاب 

دانلود اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب

دانلود چند فایل اکسل پروژه جمع آوری وانتقال فاضلاب 

دانلود شبکه جمع آوری تحت مکش 

دانلود فرهنگ و لغت اصطلاحات فنی فاضلاب 

دانلود تصفیه فاضلاب (هاضم های لجن)

 دانلود ۲۰۰ پروژه آب و فاضلاب

دانلود فیلم مربوط به فیلتر چکنده

 دانلود کارآموزی اداره آب و فاضلاب 

دانلود پروژه انتقال آب بوسیله کانال روباز

چند ویدئو در مورد آب و فاضلاب و تاسیسات 

دانلود تصفیه فاضلاب نساجی

راهنمای کامل طراحی و احداث تصفیه خانه

دانلودپروژه طراحی تصفیه خانه

 دانلود آشنایی با شیرهای کنترلی

 مقایسه تصفیه پیشرفته با استفاده از نانو فیلتیراسیون واسمز معکوس

 گزارش آبرسانی شهری

 جمع آوری فاضلاب

تصفیه ثانویه(تصفیه بیولوژیکی) 

تصفیه بیولوژیکی  

تصفیه اولیه 

کدورت و مواد معلق در تصفیه خانه آب 

هیدرولیک آشنایی با پمپها 

مقایسه کارایی سیستم های تصفیه پولساتور و اکسیلاتور  

بهینه سازی در طراحی مخازن ته نشینی تصفیه خانه ها  

 روش های شناور سازی در تصفیه فاضلابهای صنعتی   

 تصفیه فاضلاب به روش برکه تثبیت  

 نمونه ای از طراحی تصفیه خانه

اطلاعات کلی درمورد تصفیه خانه

طراحی و بهره برداری از تاسیسات حذف بیولوژیکی نیتروژن

برکه های تثبیت فاضلاب (WSP)

فیلتراسیون(Filtration)

تصفیه پیشرفته فاضلاب(حذف فسفر) 

مراحل تصفیه آب 

دستورالعمل کنترل کیفیت تصفیه خانه آب 

راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها 

راهنمای انتخاب وسایل آزمایشگاه تصفیه خانه آب و فاضلاب 

راهنمای بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضلاب 

راهنمای بهره برداری ونگهداری از تاسیسات تصفیه خانه 

راهنمای تعمیرات تصفیه خانه 

راهنمای نگهداری قسمتهای مختلف تصفیه خانه 

ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه 

فهرست خدمات مطالعات طرحهای تصفیه خانه شهری و روستایی 

کنترل سلامتی نیروی انسانی تصفیه خانه 

گزارش آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه 

محاسبه کلیه مسائل مربوط طراحی 

حجم 56 مگابایت(MBR)دانلود فیلم مربوط به سیستم تصفیه  

اطلاعاتی راجع به طراحی تصفیه خانه در فایل اکسل 

راهبری از راه دور تصفیه خانه به روش اسکادا 

درباره تصفیه آب وفاضلاب 

 دانلود روشهای تصفیه آب و اصطلاحات مربوطه 

پارامتر طراحیDAF 

آشنایی با سپتیک و چربی گیر 

آشنایی با سپتیک تانک 

تصفیه لجن فعالRBC 

کاویتاسیون 

فیلترشنی تحت فشار 

کلریناتور 

مزایا و معایب راکتورهای USAB  

مقایسه تصفیه به روش الکترودیالیز و اسمزمعکوس 

ضربه قوچ 

هواده ها 

پمپهای سانتریفیوژ 

فرآیند تصفیه و تاسیسات 

طراحی پروژه جمع آوری فاضلاب بهمراه چند نرم افزار 

فایل تصویری تصفیه خانه همراه با توضیح(فایل فلش) 

فایل فلش قسمتهای مختلف تصفیه خانه 

برآورد توزیع قطر بر حسب جمعیت در شبکه جمع آوری فاضلاب  

برآورد دبی فاضلاب روهای مدور با استفاده ترکیبی سرریز - دریچه 

ارائه روش مناسب تصفیه فاضلاب نساجی 

نقش باکتریها در تصفیه بیولوژیکی پالایشگاه 

برکه های تثبیت در فاضلاب کشتارگاه 

فرایند الکتروشیمیایی در حذف فسفر 

حذف نیتروژن بوسیله SBR 

فاضلاب صنایع شوینده با انعقاد  

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری 

تصاویر تصفیه خانه 

استفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب

بررسی روش­های مختلف تصفیه فاضلاب 

دیاگرام مودی 

گزارش پروژه آبرسانی 

دانلود آموزش در خصوص تشخیص و رفع گرفتگی چاه فاضلاب 

کاربرد انواع فیلتر در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی  

انواع لوله ها در آبرسانی و جمع آوری فاضلاب 

شناور سازی 

                 http://www.environmentalhealth.ir 

                                                                                                  سایت را صفحه خانگی خود کنید
ارسال توسط بهداشت محيط

عکس

دانلود